KPSS Öğretmen

KPSS-Öğretmenlik
KPSS-Öğretmenlik konusunda; kimlerin öğretmen olabileceği ile öğretmen olarak atananların hangi dersleri
okutabilecekleri, 07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ekinde yayınlanan Esaslar ile belirlenmiştir.
Bu esaslar ekinde yer alan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile
Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelgelerde" 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve
Terbiye Kurulu Kararı ile değişiklik yapıldı.
Çizelgenin; Almanca (4), Fransızca (24), Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri (34), İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri (38), Müzik (57), Pazarlama ve Perakende (61) ve Sağlık, Acil Sağlık Hizmetleri, Çevre Sağlığı, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Anestezi ve Reanimasyon, Ortopedik Protez ve Ortez, Diş Protez, Hemşirelik (68 inci sıra numaralı) bölümleri değiştirilip; çizelgeye İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği (86) ve Arapça {87 sıra numaralı) bölümler eklendi.
Çizelgenin sonunda yer alan "Bazı Derslerin Hangi Alan öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar" kısmına "Ekonomi" "İşletme" ile "Yönetim Bilimi"dersleri eklenmiş ve "Tanıtım ve Yönlendirme dersTçıkartılmıştır.
Ekonomi: Ekonomi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
İşletme: İşletme bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.
Muhasebe ve Finansman alanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
Yönetim Bilimi: Kamu yönetimi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.

 

 

Eğitim Bilimleri soruları, Kpss A Grubu öğretmen adaylarının Kpss lisans düzeyinde girmek zorunda olduğu sınavın sorularını kapsamaktadır. Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik derslerinden oluşmaktadır. 

KPSS-P10 türünün geçerlilik süresi 1 yıldır.

EĞİTİM BİLİMLERİ KONU DAĞILIMI

YAKLAŞIK 
AĞIRLIĞI 

ORTALAMA 
SORU SAYISI

TOPLAM 
SORU SAYISI

SÜRE

* Öğretim İlke Ve Yöntemleri

% 26

21

80

SORU

100

DAKİKA

* Sınıf Yönetimi

% 6

4

* Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım 

% 6

5

* Program Geliştirme 

% 6

5

* Ölçme ve Değerlendirme

% 15

12

* Öğrenme Psikolojisi

% 15

12

* Gelişim Psikolojisi

% 13

10

* Rehberlik ve Özel Eğitim

% 13

11