KPSS

KPSS SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KPSS-A Nedir, KPSS-B Nedir?
KPSS-A kadroları genel olarak müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı ve kaymakamlık gibi kadrolardan oluşmaktadır. Bu kadro ve pozisyonlara başvuru yapabilmek için adayların Genel Yetenek Genel Kültür sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına da katılmaları gerekmektedir.. KPSS A sınavına İİBF, SBF, Hukuk fakülteleri mezunlarının yanı sıra Mühendislik, Mimarlık, Fen/Fen Edebiyat ve Tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru kabul edilmektedir. Her ne kadar başvuran bölüm sayısı fazla olsa da kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS A sonuçlarına göre atama yapacağı kadrolara en çok alım İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından olmaktadır. KPSS A puanları ÖSYM tarafından merkezi olarak ilan edilen memur alımlarına başvurularda kullanılamaz. A grubu kadrolara yerleşmek isteyen adayların KPSS'ye girmelerini müteakip ilgili kurumlarca yapılacak sınavlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ve arınılan özel şartlar hususunda ilgili kurumlarca yapılacak ilanlar takip edilebilir. Bu yönüyle KPSS-A sınavı bir eleme sınavı niteliği taşımaktadır. KPSS B ise A grubu kadrolar dışında kalan ki buna Öğretmenlik sınavı da dâhildir tüm kadro ve pozisyonlardır. Bu kadrolara ilk defa atanacak personel A grubu kadrolardaki gibi ikinci bir yeterlilik sınavına tabii tutulmazlar. Bunların atamaları ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS tercih kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanı tercih etmeleri halinde puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yapılmaktadır. KPSS-Öğretmenlik atamalarını ise Milli Eğitim Bakanlığı kendisi yürütmektedir. KPSS-A ve KPSS-B kadrolarına atanmak için belli bir puan sınırı var mıdır?
KPSS-A puanlarına göre personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları başvuru özel şartlarını ve taban puanlarını kendileri belirlerler. KPSS-Öğretmenlik başvurularını ise Milli Eğitim Bakanlığı her branş için ayrı ayrı taban puan belirleyerek kendisi yürütür. KPSS-B için ise 1999 yılına kadar 70 taban puan uygulaması yapılmaktaydı. 2002 yılından itibaren yönetmelikte değişiklik yapılarak taban puan sınırı kaldırılmıştır. KPSS-B atamalarında sınava girmiş tüm adayların başvuruları kabul edilmektedir. Çok sayıda adayın başvurabildiği genel alanlarda puan ne derece yüksek olursa aday o derece şanslı olur.

KPSS Puan Türleri
KPSS-Öğretmenlik tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı her branş için ayrı taban puan belirleyerek yürütmektedir. Branş için belirlenen taban puan ve üzerindeki tüm adaylardan www.personel.meb.gov.tr internet adresinden elektronik başvuru yoluyla başvuru kabul etmekte ve yerleştirme işlemlerini puan üstünlüğüne göre gerçekleştirmektedir. Öğretmen atamalarında KPSSP10 puanı dikkate alınmaktadır. Bu puan adayların girdikleri Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçlarına göre oluşturulmaktadır. KPSS A grubundan personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları ise alım yapacakları kadro ve pozisyonları, hangi puan türünden alım yapacaklarını, bu puan türü için belirlenen taban puanı, alım yapılacak personel sayısını, uygulanacak yeterlilik sınavının tarihini ve yerini ve varsa aranılan diğer özel şartları kamuoyuna duyuru yoluyla ilan eder. KPSS'ye A grubundan girmiş bir adaya birçok çeşit puan hesaplanır ve hesaplanan o puanlardan her birinde uygulanan testlerin puana yansıtılan ağırlıkları farklı farklıdır. Örneğin KPSSP95 puanı Genel Yetenek:0,1 Genel Kültür: 0,1 Hukuk: 0,15 İktisat: 0,1 İşletme: 0,1 Kamu Yönetimi: 0,1 Maliye: 0,1 Uluslararası İlişkiler:0,1 ve Yabancı DM:0,15 testlerinin sonuçları karşılarında gösterilen orana göre alınarak oluşturulan bir puandır. Bu puan genellikle Başbakanlığın Uzman Yardımcısı alımlarında kullandığı bir puandır. Başka bir örnek verecek olursa KPSSP108 Başbakanlık Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alımlarında kullanılmaktadır. Bu puan hesaplanırken Genel Yetenek: 0,2 Genel Kültür: 0,2 Yabancı Dil: 0,6 oranında puana yansıtılmaktadır. Örneklerden de anlaşıldığı üzere A grubu kadro ve pozisyonların her birinde alım lar o kadro ve pozisyonun niteliğine göre farklı testlerin değerlendirmeye alınması ile belirlenmiş puan türlerinden yapılmaktadır. Anlaşıldığı üzere KPSS-A puanları KPSS-A kadrolarına yerleşebilmek için eleme niteliği taşıyan puanlardır. Bu puanlara dayanılarak direk atama usulü kullanılmamakta bu adaylara kurumlarca ayrıca yeterlilik sınavları uygulanmaktadır. KPSS-B sınavına ise üç öğrenim düzeyinden başvuru kabul edilmektedir. KPSS-B ye ortaöğretim mezunu, önlisans mezunu ile lisans mezunu herkes katılabilmektedir. Her düzey için sorulan sorular farklıdır. Bu sınavda adayların sadece Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki başarıları dikkate alınarak puan hesaplaması yapılmaktadır. Yerleştirmede de kurum bazında başvuru şeklinde değil merkezi yerleştirme şeklinde olmaktadır.
KPSS KURSLARI Kpss Genel Kültür Kpss Genel Yetenek Kpss Eğitim Bilimleri Kpss Alan Bilgisi

KPSS'DE UYGULANACAK PROGRAM
KPSS GENEL YETENEK

1 -) Türkçe %50
a) Sözcük Bilgisi %5
b) Dil Bilgisi %10
c) Anlatım Özellikleri%5
d) Okuduğunu anlama %30

KPSS GENEL KÜLTÜR
2) TÜRKİYE COĞRAFYASI                   %30
1) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ   %40
a) Türkiye'nin fiziki özellikleri           %5
a) III. Selim'den itibaren Türk İnkılabını haz. etkenler%5                                                                    b) Türkiye'nin beşeri özellikleri       %5
b) Ulusal Kurtuluş Savaşı                   %10                                                                                               c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %20
c) Atatürk İlke ve İnkılapları             %15
d) Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika%10
4) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ          %30
3) TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ           %15
a) Selçuklular ve önceki dönem                 %5
a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku %5            b) °smanlllar Dönemi                                %5
b) Anayasa Hukuku                             %5
c) İdare hukuku                                  %5
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ
2) PROGRAM GELİŞ. VE ÖĞR. %35
1) EĞİTİM PSİKOLOJİSİ             %50
a) Program Geliştirme            %10
a) Gelişim Psikolojisi              %10                        b) Öğretim Metotları               %25
b) Öğrenme Psikolojisi           %25
c) Ölçme- Değerlendirme     %15                        3> REHBERLİK                           %15
KPSS HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ SORULAR - CEVAPLARI
KPSS sınavı hangi tarihlerde yapılmaktadır?
Net bir açıklama olmamasına karşın sınavın her yılın Temmuz ayının 1. yada 2.Pazannda yapılacağı belirtilmektedir.
KPSS sınavına kaç kez girebilme hakkımız var?
KPSS Sınavına giriş konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. İstediğiniz kadar girebilirsiniz.
KPSS'de baraj kaç puandır?
KPSS sınavının baraj puanları bölüm,kontenjan gibi unsurlara bağlı olarak değişmektedir. Sabit bir baraj puanı yoktur.
Barajı geçtiğim zaman kesin olarak yerleşir miyim?
Hayır. Barajı geçmek sadece başvuru yapma hakkı sağlamaktadır. Başvuru yapanlar arasından da puanları en iyi olanlar kontenjan dahilinde
yerleştirilirler.
Her yıl kaç adet öğretmen atanmaktadır?
Atanacak öğretmen adedi Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi ancak Maliye Bakanlığı'nın kabulü doğrultusunda bütçeye uygun olarak her yıl için ayrı
ayrı belirtilmektedir. Bu rakam Ocak-Mart ayları arasında ilan edilmektedir.
KPSS Öğretmenlik için hangi soruları cevaplamam gerekmektedir?
KPSS Öğretmenliğe giren adaylar Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Cumartesi öğleden sonra oturumunda Eğitim
Bilimleri sorularını cevaplayacaklardır.
Öğretmenlik için hangi puan türü geçerlidir?
KPSS Öğretmenlik atamaları KPSS10 puan türü ile yapılmaktadır.
Fen - Edebiyat mezunları da öğretmen olarak atanabilir mi?
Evet.Ancak sınavdan en az 75 puan almaları ve barajı geçmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak yerleştirmede öncelik puanlar dikkate alınmaksızın Eğitim Fakültesi mezunlarına aittir. Tüm Eğitim Fakülteliler yerleştirildikten sonra halen kontenjanlarda boşluk varsa en yüksek puandan başlamak üzere Fen -Edebiyat mezunları da atanabilmektedir.
KPSS Öğretmenliğe yerleşemediğim takdirde B grubu kadrolarına başvurabilir miyim? Evet. B kadroları için KPSS3 nolu puan türü geçerlidir.
GENÇ VİZYON EĞİTİM MERKEZİ KPSS ALAN BİLGİSİ KURSLARI
Üniversite mezunlarının, mezuniyet sonrası meslek sınavlarına hazırlık süreci günden güne zorlaşan bir hal almıştır. Feyza Eğitim Merkezi olarak
bu sınavlara hazırlanma konusunda kursiyerlerimizin ihtiyacı olan rehberliği ve eğitim desteğini vermek için her türlü çalışmayı yapmış
bulunmaktayız.
KPSS alan bilgisi eğitiminde, bu eğitimi verecek kurumun, kadronun ve kullanılan dokümanların kalitesi son derece önemlidir. Vizyon Eğitim Merkezi Alan Bilgisi eğitimi almak için tercih edilecek en başarılı ve sorumluluk sahibi kurum olduğunu önceki senelerde ki kursiyerlerinin başarısı ile ispatlamış bir kurumdur. Eğitim Merkezimizde KPSS Alan bilgisi, KPSS Genel Kültür Genel Yetenek programlarının yeni dönem kayıtları halen devam etmektedir.
Derslerin toplam saatleri ders içerikleri ve sınavlardaki yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmektedir. Derslerde sadece KPSS test sınavı değil kurumların klasik sınavları da hedeflenerek içerik belirlenmekte ve dersler bu şekilde yürütülmektedir. Ders hocaları ile yapılan aylık zümre toplantılarında ihtiyaca uygun olarak ders içerikleri yeniden gözden geçirilmekte ve gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Derslerde kullanılacak ders notları ve test soruları tarafımızdan ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

KPSS-A GRUBU KADROLAR;
Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına

KPSS B GRUBU KADROLAR;
Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan ,genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıklanıl özel idareleri ve belediyeler.il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilen (a) belirtilmiş olan meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
KPSS A Grubu kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Dişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu.Kaymakam Adaylığı,gibi kadrolardır.
KPSS Alan sınavına giren dört yıllık;
Gnk, İktisat, Hukuk,İşletme,Muhasebe,Maliye,Çeko,Ekonometri,İstatistik,Uluslararası İlişkiler.Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan öğrenciler
KPSS sınavına girerek 120 adet farklı kurumun puan türünü alırlar. Almış oldukları bu puanlar ile KPSS sınavından sonra kurumların açmış
oldukları sınavlara başvuruların yaparak test veya klasik sınava tabi tutulurlar, sınavı geçen öğrenciler mülakat veya sözlü sınavı da geçerek işe
başlamış olurlar.
ÖRNEK: KPSSP 95 Başbakanlık Uzman Yardımcılığı sınavı puan türü
BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI
BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU