İngilizce

GENVİZYON AKADEMİ EEC 

 YDS 

YDS gruplarımıza katılabilmeniz için en az Orta Düzey (Intermediate) İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca, daha önce YDS’ye girdiyseniz sonuç belgenizi sunmanız, yoksa kurumumuzca hazırlanmış olan YDS seviye tespit sınavımıza kurumumuzda ya da internet adresimizde girerek en az orta seviyede (35+) bir puan almanız gerekmektedir. Eğer seviye tespit sınavımızdan 35+ bir puan aldıysanız ya da daha önce girmiş olduğunuz YDS’den 35-40 değerinde bir notunuz varsa YDS gruplarımıza katılabilirsiniz. Eğer altyapınız bu seviyede değilse sizleri YDS Ön Hazırlık gruplarımıza yönlendiriyoruz. YDS Ön Hazırlık gruplarımızla ilgili detaylı bilgiyi kataloğumuzdaki ilgili bölümde görebilirsiniz.

YDS GRUPLARI

YDS programlarımız ortalama 180 ders saatinden oluşmaktadır.

Kurslarımız hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve hafta sonları yapılan derslerle sürdürülmektedir.

Hafta içi gündüz ve hafta sonu 09.30 - 13.00 ve 14.00 -17.30 oturumlarımız mevcuttur.

Hafta içi akşam gruplarımız ise 18.15 - 21.45 saatleri arasında yapılmaktadır.

Bir kurs süresi haftalık ders saatlerine göre 2,5 ile 4 ay arasında değişmektedir.

 

YÖKDİL (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI) SINAVINA DAİR TÜM BİLGİLER;
 • YÖKDİL, ÜDS kaldırıldıktan sonra İngilizce ve diğer yabancı dil sınavlarının alana özgü olması yönünde bir beklenti içerisinde olan Akademik camia için Yeni YÖK tarafından gerekli görülen, YDS formatına yakın, ancak daha kolay bir sınavdır.
 • YÖKDİLFen BilimleriSosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olarak 3 ayrı alandan oluşmaktadır. Adaylar kendi alanına odaklanabilecekleri gibi, istedikleri alandan da sınava girebililmektedir. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı sınav başvurusu esnasında seçecektir. Adaylar sınav başvurularını onayladıktan sonra alan tercihlerini değiştiremeyecektir.
 • Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı himayesinde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • YÖKDİL sınavı yılda 2 kezMart ve Temmuz aylarında, 09.30 – 12.30 saatleri arasında 3 saatlik tek oturumda 30 ilde35 merkezde gerçekleştirilmektedir. İlki İngilizce alanında yapılan sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilecektir. Adaylara, aynen YDS’de olduğu gibi çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmaktadır ve 180 dakika sınav süresi verilecektir.
 • Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Toplam puan, doğru sayıları 1.25 ile çarpılarak hesaplanmkatadır.

 

 • YÖKDİL sınav başvuruları elektronik ortamda www.yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır. Sınav ücreti 75 TL’dir.
 • YÖKDİL sınav notu yükseköğretim kurumlarındaki tüm akademik kadrolara başvuru yapmak için kullanılabilir. Sınav notunuzun YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir. Bazı puanlar kurumlara göre de değişiklik göstgerebilmektedir.
 • YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynıdır. YÖKDiL sadece Akademik başvurular için YDS ile eşdeğer kabul edilmektedir. TUS ve DUS sınavına girecek adaylar da YÖKDİL puanını (50) kullanabilmektedir. YÖKDİL Kamu’da ve Akademik camia dışında başka bir kurumda YDS ile aynı geçerliliğe sahip değildir.

YÖKDİL sınav formatı

YÖKDİL sınavında YDS’den farklı olarak Diyalog ve Yakın Anlamlı Cümleyi Bulma soru tipleri mevcut değildir. Ayrıca Cümle Tamamlama soruları 11, Çeviri soruları 12, Paragraf Tamamlama ve anlam bütünlüğünü bozan cümle soruları 6’şar adet sorulmaktadır. Okuma parçaları ise 3‘er soruluk 5 paragraf halinde 15 sorudan oluşmaktadır. YÖKDİL sınavı zorluk derecesi bakımından YDS ile kıyaslandığında adaylar YÖKDİL sınavında ortalama 15 puan daha fazla alabilmektedir.

1-6 Kelime soruları 31-41 Cümle Tamamlama 54-59 Paragraf Tamamlama
7-20 Dil bilgisi soruları 42-47 İngilizce-Türkçe Çeviri 60-65 Anlam Bütünlüğü
21-30 Cloze Tests 48-53 Türkçe-İngilizce Çeviri

GENEL İNGİLİZCE

Daha önce hiç yabancı dil eğitimi almamış ya da yanlış eğitim metotlarıyla başarısız tecrübeler yaşamış olan herkesin ihtiyacı olan tek şey, öğrendiklerini pratiğe dökmesini ve İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlayacak başarılı bir öğrenme tekniğidir. Yalnızca gramer bilgisi ve okumayazma becerisinin değil; konuşma, dinleme ve telaffuzun da bir bütün içerisinde verildiği yaklaşım, EEC’yi bu alanda eşsiz kılan en önemli özelliktir. EEC Dil Okulundaki Genel İngilizce Programları, rahat ve iyi İngilizce iletişim kurabilmenizi sağlama amacıyla tasarlanmış özel programlardır. Eğitim metodolojimiz yazma ve okuma becerisinden ziyade dinleme ve konuşma becerileri üzerine daha fazla odaklanmıştır.

 

PROGRAMIN ÖZELİKLERİ

 • Genel İngilizce kurslarımızın başlangıç seviyesinden itibaren öğrencilerin İngilizce konuşmadaki akıcılıklarını arttırmaya yönelik iletişimsel eğitim modeli devreye girer.
 • İngilizce dersler ağırlıklı olarak konuşmaya ve pratiğe dayalıdır ve yazma, konuşma, okuma, dinleme, gramer, telaffuz ve İngilizce kelime bilgisinin bütünleştirildiği bir sistemde ilerler.
 • Öğrenciler sınıf ortamındaki İngilizce derslerine ek olarak online konuşma sınıflarına dahil olabilecekleri bir fırsata sahip olurlar.
 • İngilizce dil kursuna başlamadan önce iki aşamadan oluşan İngilizce seviye tespit sınavı yapılır. Yazılı ve sözlü olarak yapılan seviye tespit sınavının sonunda seviye belirlenir ve en uygun sınıf seçilir.
 • İngilizce seviye tespit sınavında aynı zamanda öğrencinin dilin hangi noktalarında konuya hakim, hangi noktalarında zayıf olduğu belirlenerek özel program hazırlanır.

EĞİTİMİN NİTELİKLERİ

 • Eğitmenlerin öğrencilerle yeteri kadar ilgilenebilmesi için maksimum 13 kişilik sınıflarda eğitim verilir.
 • Genel İngilizce programlarımız Yabancı ve Türk eğitmenler tarafından verilmektedir.
 • Her öğrenciye bir eğitim danışmanı atanarak öğrencinin dönem içindeki gelişimi takip edilir, ihtiyaçlarına uygun program oluşturulması sağlanır.

SPEAKİNG GRUPLARI

Bir dili bilmek demek o dilde dört temel beceriye sahip olmak demektir. Diğer bir deyişle, bir dilde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilmek, yazıp ve konuşabilmek o dile hâkim olmak demektir. Günümüzde, ilk, orta, lise ve hatta üniversitelerde yıllarca İngilizce eğitimi sunulmasına ve bir yığın özel kursların sunduğu çeşitli programlara rağmen, öğrencilerin hala bu dört temel beceriye, özellikle İngilizce konuşma becerisine ya hiç ya da çok az sahip oldukları inkâr edilmez bir gerçek haline gelmiştir. Yıllarını İngilizce eğitimine harcayan insanlar için bu durum acı bir hüsran ve büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Peki Neden?

Yıllarca İngilizce eğitimi görmelerine rağmen insanların hala bu dilde yeterince konuşma becerisine sahip olamama nedenleri birçok faktöre bağlanabilir, ama hiç kuşkusuz en önemli ve en temel sebep uygulanan yanlış eğitim sistemidir.

Günümüzün birçok şartını sağlamak için, şu andaki İngilizce eğitim sistemi çoğunlukla ‘Product-oriented’ (Sonuca Yönelik) temeline dayanmaktadır. Yani, mevcut eğitim sistemi öğrencilere belli bir sonucu elde ettirmek için kurulmuştur. Örneğin, YDS hatta TOEFLTOEIC ve IELTS gibi sınavlar öğrencilere İngilizce dilinin spesifik bölümlerinden test yaparak ve onlara belli bir puan sunarak, onların İngilizce bilgi ve becerilerinin seviyesini tespit etmektedir. Fakat bu sınavlarda ya konuşma bölümünden test yapılmamaktadır ya da çok az ve sınırlı bir test yapılmaktadır ve netice itibari ile ne yazık ki bu sınavlarda yüksek puanlar alan kişiler bile yeterince İngilizce konuşma becerisine sahip olamamaktadır.

Dolayısıyla, ortaya şu gerçek çıkmaktadır: İngilizce konuşabilme becerisine sahip olmak için özellikle bu bölümde ‘Skill-oriented’ (Beceriyi Geliştirmeye yönelik) eğitim almak gerekiyor. Birçok eğitim kurumu bu bölüme yönelik kurslar ve programlar sunmalarına rağmen, maalesef kursa katılanlarda neredeyse hiçbir gelişme görülmüyor. Bu nedenle çok ciddi ve verimli bir eğitim sisteminin kurulması ve tecrübeli eğiticiler tarafından İngilizce konuşma eğitim programlarının aktarılması bu konuda elde edilebilir bir sonuca ulaşmak için inkâr edilmez bir gerçek haline gelmiştir.

‘GRAMMAR KILLS YOUR ENGLISH SPEAKING.’

ENGLISH EXAM CENTER’da, İngilizce eğitiminde 20 yıllık tecrübeye sahip olan Dr. Ferit Fethi, İngilizce konuşma programında kendi eğitim sistemini kurmuştur. Bu sistem tamamen bilgisayar laboratuvarında, teknoloji ve güncel yazılım programlarına, internete ve canlı seminerlere, online konuşmalara, bireysel ve grup çalışmalara dayanmaktadır. Bu eğitim sisteminde sınıfın ortak ilgi alanları keşfedilmekte ve ona göre öğrencileri eğlendirme, bilgilendirme ve onların kişisel boyutlarını geliştirme amacı ile aşağıdaki programlar sunulmaktadır.

SUNULAN PROGRAMLAR

 • 1. Bireysel tartışmalar ve grup tartışmaları
 • 2. Güncel konular üzerinde fikir alışverişi
 • 3. Toplum önünde değişik pozisyon ve rollerde ikili konuşmalar
 • 4. Internet ile sınıfta canlı bağlantılar sağlayıp, dünyanın diğer ucundaki insanlar ile diyaloglar kurmak ve onlarla bir konu üzerinde tartışma imkanları yaratmak
 • 5. Kişisel gelişimi üzerinde dünya çapında ünlü uzmanların ( Jim Rohn, Anthony Robbins, Zig Ziglar, vb. kişilerin) seminerlerini ve bu konuda çeşitli filmler ve animasyonlar sunarak öğrencilerin konuşma motivasyonlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen değişik sınıf aktiviteleri.
 • 6. Değişik yazılım programlarındaki karakterlerin yerine geçip, onlarla konuşma imkanı bulabilmek.
Bize ve sunduğumuz bu yeni sisteme ve olağanüstü programlara katılmanız için size samimi ve kaçırmak istemeyeceğiniz bir fırsat sunuyoruz.

EĞİTİM SİSTEMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR

 • Büyük ekranda video seminerleri
 • Bilgisayar sistemi ile audio/video planı
 • Resimli kelime kartları
 • Online dersler
 • Orijinal kurs materyalleri ( Kitaplar ve CD’ler)
 • Evde ekstra pratik yapmak için eğitim CD’leri
 • Haftanın 7 günü kursun eğitici uzmanından destek ve danışmanlık alma imkanı